Yleistä

Klaukkalan Kiri on Nurmijärven kunnan Klaukkalan kylässä toimiva urheiluseura, ja toiminut jo vuodesta 1945 lähtien. Seura on yleisseura, jonka tavoitteena on tarjota erilaista liikuntaa vauvasta vaarille mukavassa seurassa, ja olla toiminnassa mukana olevissa lajiessa menestyvä ja pyrkii tuottamaan lajeissa laadukasta palvelua seuran jäsenille. Seuran lapsi- ja junioritoiminta on monipuolista ja laadukasta. Seura tarjoaa kaikille jäsenille mahdollisuuden harrastaa lajiaan sekä kilpa-, harrastus- ja kuntoilutasolla. Lisäksi seura osallistuu yksittäisiin tapahtumiin, joko järjestämällä niitä itse tai yhteistyössä toisen osapuolen tai yhteisön kanssa. Toiminnan painopista on tällä hetkellä seuraavissa lajeissa: FutSal, Lentopallo, Naisten Aerobic, Salibandy nuoret, Kuntonyrkkeily, Lasten Liikuntakoulu, Sulkapallo ja Veteraaniurheilu. Seuran toimintalinja on työkalu, jonka avulla suuntaamme toimintaamme, ja sitä muutetaan aika ajoin vastaamaan toimintaamme.

 

Seuran visio

Klaukkalan Kiri on koko perheelle ja sen vapaa-ajan liikuntaharrastuksille tarkoitettu seura, joka tarjoaa laadukkaita liikuntaelämyksiä kaikenikäisille eri lajien muodossa. Seurassa harrastetaan liikuntaa eri tasoilla kuntoilusta kilpaurheiluun asti, ja jos haluaa olla seuran toiminnassa mukana muuten vaan, niin sekin onnistuu. Mukavaa yhdessä oloa liikunnan ehdoilla. 

 

Eettiset linjaukset

Jokainen seuraan kuuluva jäsen saa harrastaa lajiaan omien tavoitteiden ja halujen mukaisesti. Jokaisella on myös oikeus harrastaa lajia omalla tasollaan: kilpailijana, kuntoilijana, ohjaajana tai toimitsijana. Seurassa pyritään kaikki huomioimaan tasavertaisesti. Nuorisotoiminnassa painotetaan lasten kehitystä  terveelliseen elämään, sosiaalisen taitojen kasvattamista, ryhmässä toimimista ja reilunpelin henkeä, hauskuutta ja leikinomaisuutta kuitenkaan unohtamatta. Korostamme myös seuramme toiminnassa päihteettömyyttä ja terveellisiä elämäntapoja ja reilua peliä treeneissä ja kilpailuissa, joissa noudatetaan liittojen lajikohtaisia sääntöjä. Lisäksi huomioimme myös Anti-doping säännökset. Kannustamme myös lasten vanhempia osallistumaan toimintaan mukaan, joko harrastamalla itse tai työskentelemällä tuki- ja huoltojoukoissa, joita aina tarvitaan.

 

Tavoitteet

Seuran tavoitteena on olla alueella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla menestyvä ja tunnettu ja hyviin saavutuksiin kykenevä seura. Seura luo edellytykset, jotta seuran jäsenet menestyvät edellämainitun tasoisissa kilpailuissa niissä lajeissa, joita seuran toiminnassa on mukana. Seura tukee urheilijoittensa kehittymistä sekä valmennuksellisesti että taloudellisesti seuran resurssien mukaan. Nuorten kohdalla lajeissa huomioidaan lasten ikä ja herkkyyskaudet kehityksen kannalta niin, että kehittyneet sosiaaliset-, urheilulliset- ja terveelliseen elämäntapoihin opitut taidot kantaisivat heitä elämässä pitkälle. Tähän seura tarjoaa hyvät puitteet nuorille kohdistetuilla lajeilla. Seurassa on tarjontaa eri ikäryhmille (vauvasta-vaariin) eri tasoilla, hyvinvoinnin pohjana olevasta kuntoilusta kilpaurheiluun asti ja jäsenet osallistuu aktiivisesti myös seuran toimintaan. Seura tukee niin urheilijoita kuin toimihenkilöitä. Lajiliittojen koulutuskäytäntöjen kautta seura kouluttaa uusia ohjaajia ja valmentajia seuran käyttöön tarpeen mukaan, jota kautta saadaan myös mallit seuran valmennustyölle. Koulutuksia ylläpidetään ja päivitetään koko ajan tarjonnan mukaan, ja seura tukee myös valmentajien ja toimitsijoiden omaehtoista kouluttautumista resurssien mukaan.

 

Toimintaperiaatteet

Seura tarjoaa jäsenilleen kilpailu-, harjoitus-, valmennus-, ohjaus-, koulutus-, kerho- ja talkootoimintaa. Valmennuksesta vastaa lajikohtaiset jaostot, joilla on omat lajikohtaiset valmentajansa. He sopivat ohjelmasta joko jaoston muiden valmentajien kanssa yhdessä tai toimivat yksin riippuen jaoston toiminnan laajuudesta. Jaoston toimintaa kontrolloidaan seuran johtokunnan toimesta. Seuran vuosikokous luo puitteet jaostoille ja niiden rakenteelle vuosittain.

Jaostot linjaavat toimintansa aina vuositasolla toimintasuunnitelman muodossa, joka käydään läpi seuran vuosikokouksessa ja jonka avulla johtokunta seuraa jaoston toimintaa ja joka on myös ohjenuora seuraavan kauden/vuoden ajaksi eteenpäin.

Jaosto voi sisältää, joko vain yhden tai useamman ryhmän riippuen harrastaja määristä, joka on taas suhteessa jaostossa tarvittaviin ohjaajiin ja valmentajiin. Harrastajien määrä ryhnmissä vaihtelee riippuen lajista ja harjoituksiin käytettävästä tilasta ja sen varustetasosta. Seura käyttää kunnan tarjoamia tiloja (koulut ja urheilukentät) käytännön toimintaan, joiden käyttöoikeus haetaan kunnalta vuosittain.

Seuran toimintaa pyritään ylläpitämään läpi vuoden, vaikka seurassa pääosin toimiikin tällä hetkellä vain sisälajeja.

Junioriryhmissä liikunta on monipuolista kaikissa liikuntalajeissa, joissa myös huomioidaan nuorten herkkyyskaudet ja motorinen kehittyminen, ja jotka myös huomioidaan jo ryhmien valnmennuksessa. Kauemmin harrastaneille mahdollistetaan myös tavoitteellinen harjoittelu ja kilpailutoiminta. Harrastaja voidaan tarpeen tullen siirtää myös ryhmästä toiseen harrastajan kehityastason mukaan. Kaikille jäsenille järjestetään seuran puolesta myös harrastajatason mukaisia kilpailuja, ja seura tukee kilpailuihin osallistumista ja valmentaja pyrkii aina olemaan mukana kilpailuissa.

Aikuisryhmissä liikunnan taso vaihtelee riippuen lajista, osalla jaostoista on valmennusta ja osalla ei, jolloin aikuisryhmä itse ohjaa liikuntaa eteenpäin kuntoilu- ja harrastus mielessä. Aikuisryhmille annetaan valmennusta erikseen kysynnän ja tarpeen mukaan.

Seuran valmentajat ja ohjaajat osallistuvat lajiliittojen, ESLU:n ja ulkopuolisten yhteisöjen järjestämiin koulutustilaisuuksiin sen mukaan, mitä jaosto on kaudelle suunnitellut  ja että mitä on tarjolla. Koulutuksia seura järjestää myös itse ja yhteistyössä alueen muiden seurojen kanssa. Seura järjestää kaikille junioriryhmille ohjausta ja valmennusta ja tarpeen tullen myös aikuisryhmille. Jaostojen ryhmät muodostetaan valmentajien ja ohjaajien toimesta. Valmennuksessa pyritään myös huomioimaan seuran kaikki lajit, ja harjoituksissa tehdään yhteistyötä eri lajien välillä.

Seuran varainhankinta tapahtuu pääasiassa jäsen- ja kausimaksujen kautta seuran jäseniltä. Jäsenmaksu vaihtelee sen mukaan pelaajakohtaisesti, riippuen siitä miten paljon pelaaja harrastaa ja kilpailee. Seura toivoo myös harrastajien osallistuvan talkoisiin, joilla kerätään varoja toimintaa varten. Ja tuotto jaetaan jaostojen kesken sen mukaan kuin he ovat talkoisiin osallistuneet. Jaostoilla on myös mahdollista hankkia jaostokohtaisia tukijoita toimintansa rahoittamiseksi. Kausimaksut vaihtelevat jaostokohtaisesti riippuen lajista ja jaoston kauden aikana kertyvistä kuluista per harrastaja.

Seuran tiedottaminen tapahtuu pääosin internetin, joko seuran web-sivujen www.klaki.fi tai sähköpostin ja sulkapallossa myös Facebookin avulla/kautta. Lisäksi seuralla on käytössä toimihenkilöiden osalta jakelulistoja, joilla voidaan helposti jakaa tietoa. Seuran viralliset tiedotuskanavat päätetään aina seuran vuosikokouksessa. Seuran web-sivuilla tiedotetaan jaostojen ryhmät, niiden treeniajat ja kaikki kauden aikan ilmenneet aikataulu muutokset. LIsäksi niistä tiedotetaan myös harjoituksissa erikseen ohjaajien ja valmentajien toimesta. Seuran WEB-sivut sisältävät omat jaostokohtaiset sivut, joilta löytyy ohjaajien ja valmentajien yhteystiedot. Kilpailujen tulosten julkaisu tapahtuu joko seuran web-sivujen kautta tai kilpailun järjestäjän toimesta lajiliittojen ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti.

Vuoden lopulla seura pyrkii aina järjestämään tilaisuuden, jossa huomioidaan seuran ansioituneita harrastajia ja toimitsijoita. Tämä tapahtuu resurssien ja toiminta-aikataulujen puitteissa, ja keväisin jaostot järjestävät itse myös kauden päättäjäisiä itsenäisesti. Seura tekee myös yhteistyötä muiden seurojen, Nurmijärven kunnan ja muiden yhteisöjen kanssa sekä paikallisesti että alueellisesti.

 

Organisaatio

Seuran vuosikokous määrittelee seuran johtokunnan yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunta sisältää Puheenjohtajan, Varapuheenjohtajan, Sihteerin, Taloudenhoitajan ja 3 johtokunnan jäsentä. Kokouksessa luodaan runko seuraavan vuoden jaostoista, jotka sitten hoitavat lajin käytännön asiat jaostokohtaisesti ja pääosin talkoohenkisesti.

Jaostot tekevät vuosikokoukselle toimintasuunnitelman koskien tulevaa kautta, joka ohjaa jaoston toimintaa seuraavalla kaudella. Joka jaostolla on omat ohjaajansa ja valmentajansa ja vastaavat itse lajikohtaisesta valmennuksesta.

Jos jaoston toiminta on laajaa, niin tällöin on mahdollista jaostolle luoda oma organisaatio, joka vastaa sen käytännön toiminnasta. Tämä organisaatio sitten raportoi toimintansa seuran johtokunnalla. Jokaisella jaostolla on vähintään lajikohtainen vastuu henkilö, joka vastaa sen toiminnasta jos jaostolla ei ole muuta organisaatiota.

Valmennuksista ja ohjaamisesta jaostoissa vastaa kukin jaosto itse oman vuositasolla tehdyn suunnitelman mukaisesti. Ohjaaja- ja valmennukoulutuksissa pyritään ensisijaisesti ensin aina käyttämään seuran omia harrastajia, ja koulutusta etsitään ja sitä toteutetaan jaoston tarpeen mukaan. Seuran johtokunta on nähtävissä myös seuran web-sivulla.

 

Pelisäännöt

Kaikissa nuorisoryhmissä  sovitaan yhteisistä pelisäännöistä harrastajien ja ohjaajien kesken aina kauden alussa, ja joista informoidaan myös lasten vanhempia. Ohjeistuksessa seurataan Nuoren Suomen vastaavia käytäntöjä. Aikuisyhmissä pelisäännöt kerrataan aina kauden alussa ja tuodaan julki uusille harrastajille. Säännöt vaihtelee jaostokohtaisesti aikuisryhmien välillä